Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Кривенко, П. В.
Руденко, І. І.
Константиновський, О. П.
Ковальчук, А. В.
Петропавловський, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Анотація
Запропоновано лужний портландцемент (далі ЛПЦ) з контрольованими власними деформаціями як основа анкерних розчинів. Формування структури штучного каменю, протидіючою деформаціям усадки, забезпечується модифікацією ЛПЦ органо-мінеральними комплексними добавками сис-теми «сіль-електроліт – поверхнево-активна речовина». Виявлено, що при використанні в системі Na2SO4 та NaNO3 забезпечується розширення 0,062 мм/м і усадка 0,017 мм/м відповідно. Ефект ком-пенсованої усадки модифікованого ЛПЦ обумовлений більшим ступенем кристалізації гідросиліка-тів та гідроалюмінатів, а також додатковим формуванням сульфатвміщуючого натрієво-кальцієвого гідроалюмінату мінамііту та гідронітроалюмінату кальцію при використанні комплексної добавки на основі Na2SO4 і NaNO3 відповідно. Анкерні розчини на основі ЛПЦ, модифікованого комплекс-ними добавками «Na2SO4 – ЛСТ – Гл» і «NaNO3 – ЛСТ – Гл», відповідають нормативним вимогам і характеризуються задовільним рівнем власних деформацій.
Опис
DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒85‒92
Ключові слова
кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, лужний портландцемент, власна деформація, усадка, комплексна добавка, сіль-електроліт, поверхнево-активна речовина, анкерний розчин
Бібліографічний опис
Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування / П. Кривенко, І. Руденко, О. Петропавловський, О. Константиновський, А. Ковальчук // Науковий вісник будівництва : зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Д.Гончаренко. - Харків, 2019. - Т. 97, № 3. - С. 85 - 92. - Бібліогр. : 30 назв.