Адекватність і можливості скінчено-елементної моделі споруди міжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено приклад вдосконалення моніторингу будівельних об’єктів за допомогою математичного моделювання. Описуються результати перевірки можливості практичного використання створеної скінченноелементної моделі конкретної споруди.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, скінченно-елементна модель будівельної споруди, напружено-деформований стан, статичні та динамічні характеристики, частота власних коливань, finite element model of the structure, stress-strained state, static and dynamic characteristics, natural frequency
Бібліографічний опис
Гайдайчук В. В. Адекватність і можливості скінчено-елементної моделі споруди міжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу / В. В. Гайдайчук, О. П. Дєдов, К. Е. Котенко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 90. – С. 5-10. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання