Теорія архітектури і архітектурного проєктування. Основи методології архітектурного проєктування: методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуального завдання

Ескіз

Дата

2024

Автори

Зінов'єва, Олена Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено практичні поради відносно змісту, методики виконання і оформлення індивідуальної роботи за дисципліною «Теорія архітектури і архітектурного проєктування. Основи методології архітектурного проєктування». Призначено для студентів І курсу за напрямом підготовки 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» для використання на практичних заняттях та під час самостійної роботи.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Викладено практичні поради відносно змісту, методики виконання і оформлення індивідуальної роботи за дисципліною «Теорія архітектури і архітектурного проєктування. Основи методології архітектурного проєктування». Призначено для студентів І курсу за напрямом підготовки 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» для використання на практичних заняттях та під час самостійної роботи.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced