Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Човнюк, Ю.
Діктерук, М.
Почка, К.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведений у роботі підхід дозволяє вдосконалити та уточнити інформативні діагностичні ознаки у задачах акустичної діагностики технічного стану будівельних машин і механізмів за методом кепстру. Сполучення останнього з методом фазових портретів (класичного та вищих порядків) дає змогу виявити основні динамічні процеси (та їхні характеристики), що відбуваються всередині машин/механізмів та більш точно визначати параметри їхнього технічного стану.
Опис
Ключові слова
вдосконалення, метод, кепстр, акустична діагностика, технічний стан, будівельні машини, механізми, усовершенствование, метод, кепстр, акустическая диагностика, техническое состояние, строительные машины, механизмы, improvement, method, kepstr, acoustic diagnostics, technical condition, construction cars, mechanisms, кафедра основ професійного навчання
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів / Ю. Човнюк, М. Діктерук, К. Почка // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 84. – С. 5 - 10. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання