Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів

Ескіз

Дата

2014

Автори

Човнюк, Ю.
Діктерук, М.
Почка, К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведений у роботі підхід дозволяє вдосконалити та уточнити інформативні діагностичні ознаки у задачах акустичної діагностики технічного стану будівельних машин і механізмів за методом кепстру. Сполучення останнього з методом фазових портретів (класичного та вищих порядків) дає змогу виявити основні динамічні процеси (та їхні характеристики), що відбуваються всередині машин/механізмів та більш точно визначати параметри їхнього технічного стану.

Опис

Ключові слова

вдосконалення, метод, кепстр, акустична діагностика, технічний стан, будівельні машини, механізми, усовершенствование, метод, кепстр, акустическая диагностика, техническое состояние, строительные машины, механизмы, improvement, method, kepstr, acoustic diagnostics, technical condition, construction cars, mechanisms, кафедра основ професійного навчання

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів / Ю. Човнюк, М. Діктерук, К. Почка // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 84. – С. 5 - 10. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset