Застосування методу продовження розв‘язку за параметром до аналізу динамічної поведінки віброударної системи

Ескіз

Дата

2012

Автори

Баженов, В. А.
Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті представлені результати чисельних досліджень режимів коливального руху сильно нелінійної двохмасової віброударної системи з двома ступнями вільності під дією періодичного зовнішнього навантаження, що були отримані методом продовження розв‘язку за параметром. Побудовані амплітудно-частотні характеристики, виявлені зони стійкості та нестійкості Т-періодичного руху, приведені графічні характеристики отриманих коливальних режимів, зокрема перерізи Пуанкаре, проаналізована динамічна поведінка системи в широкому діапазоні частот та в точках біфуркації.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, двохмасова віброударна система, перерізи Пуанкаре, метод продовження

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Застосування методу продовження розв‘язку за параметром до аналізу динамічної поведінки віброударної системи / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 16 - 30. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset