Роль та місце регіональної художньої школи в дослідженні та збереженні української автентичної архітектури й мистецтва

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджується та аналізується вплив регіональної архітектурно- мистецької школи на формування світогляду фахівців, науковців та студентів, спрямованого на глибоке вивчення та збереження етнічних традицій Прикарпаття. Визначена її роль у житті суспільства, що вимагає володіння методами проектування, які нададуть можливість вирішувати складні проблеми організації соціальних процесів і громадських функцій у оптимальному просторовому середовищі.
Опис
Ключові слова
автентична архітектура, традиція, архітектурно-мистецька школа, Прикарпаття
Бібліографічний опис
Юрчишин Г. М. Роль та місце регіональної художньої школи в дослідженні та збереженні української автентичної архітектури й мистецтва / Г. М. Юрчишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 142-148. - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання