Сучасні проблеми обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені результати аналізу сучасної практики розроблення містобудівної документації місцевого рівня на прикладі реалізації Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві. Основна увага приділена розробленню детальних планів території, які виступають підґрунтям для зміни цільового призначення земельних ділянок при реалізації інвестиційних намірів. Сформульовані проблеми розроблення ДПТ, що обумовлені недосконалістю чинної законодавчо-нормативної бази містобудівного проектування.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, містобудівна документація, детальний план території, земельна ділянка, цільове призначення, законодавчо-нормативна база, urban planning documentation, detailed plan of territory, land, purpose, legislative and normative base
Бібліографічний опис
Берова, П. І Сучасні проблеми обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок / П. І. Берова, А. М. Плешкановська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 32-40. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання