Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Россінський, В. М.
Саблій, Л. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Приведено результати чисельного експерименту з очищення стічних вод в аноксидних та аеробних біореакторах з врахуванням інгібування синтетичними детергентами процесів окиснення органічних забруднюючих речовин. Запропоновано вирази, які дозволяють розраховувати кінетичні показники окиснення органічних забруднюючих речовин в аноксидних та аеробних біореакторах із активним мулом, враховуючи лімітування за субстратом, концентрацією розчиненого кисню в муловій суміші, інгібування синтетичними детергентами та лізис клітин бактерій активного мулу.

Опис

Ключові слова

синтетичні детергенти, стічні води, технологія, очищення, активний мул, моделювання, синтетические детергенты, сточные воды, технология, очистка, активный ил, моделирование, synthetic detergents, wastewater, technology, treatment, activated sludge, simulate

Бібліографічний опис

Россінський В. М. Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів / В. М. Россінський, Л. А. Саблій // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 302-311. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset