Об’єкти-перформанси в моделі ревалоризації історичних центрів малих міст

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лещенко, Н. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається створення нових об’єктів-перформансів або трансфор-мація існуючого міського простору в той, що буде сприяти міському перфор-мансу як складова моделі ревалоризації історичних центрів малих міст. Об’єкти-перформанси — це нові місця туристичного паломництва і активного використання місцевими мешканцями. Вони підвищать цінність і якість існуючого міського середовища історичних центрів малих міст і будуть сприяти їх сталому розвитку. Як приклад розглядається модель використання міської ринкової площі в залежності від виду міського перформансу.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, об’єкти-перформанси, ревалоризація, історичне мале місто, комфортне міське середовище, міський перформанс, місця активної атракції, objects-performances, revalorization, small historical town, com¬fortable urban environment, urban performance, places of active attraction

Бібліографічний опис

Лещенко Н. А. Об’єкти-перформанси в моделі ревалоризації історичних центрів малих міст / Н. А. Лещенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 365-369. - Бібліогр. : 3 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset