Якість як основна передумова ефективності витрат виробничих ресурсів у будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються основні групи конкретних виробничих факторів якості, річний економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності капітальних і некапітальних витрат виробничих ресурсів на забезпечення якості та термін окупності капітальних і некапітальних витрат виробничих ресурсів, формули їх розрахунку, а також надана схема послідовності процесу управління якістю економічними методами.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, якість, виробничі фактори, річний економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності, термін окупності., quality, ,production factors, the annual economic impact, cost-effectiveness ratio, payback period
Бібліографічний опис
Крикун К. В. Якість як основна передумова ефективності витрат виробничих ресурсів у будівництві / К. В. Крикун, С. Л. Оліферук, А. С. Рєзанов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 42. - С. 186 - 189. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання