Принципи та прийоми організації міських площ західноєвропейських міст (на прикладі міст Нідерландів)

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гаврилюк, І. В.
Олійник, О. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

в статті розглядаються міські площі чотирьох міст Нідерландів (Амстердама, Гааги, Дельфта та Роттердама). Виокремлюються та систематизуються принципи організації площ сучасних західноєвропейських міст та найбільш часто вживані прийоми їх реалізації

Опис

Ключові слова

каф. теорії архітектури, міська площа, організація міських площ, принципи, прийоми

Бібліографічний опис

Гаврилюк І. В. Принципи та прийоми організації міських площ західноєвропейських міст (на прикладі міст Нідерландів) / І. В. Гаврилюк, О. П. Олійник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип.27. - С. 5-14. - Бібліогр. : 11 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset