Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Пискунов, С. О.
Шкриль, О. О.
Мицюк, С. В.
Сизевич, Б. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі напіваналітичного методу скінченних елементів проведена розробка і апробація методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом при силовому навантаженні. Розв’язані тестові задачі. Отримані результати підтверджують ефективність методики.
Опис
Ключові слова
напіваналітичний метод скінченних елементів, коефіцієнт інтенсивності напружень, просторові тіла з тріщинами, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні / С. О. Пискунов, О. О. Шкриль, С. В. Мицюк, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 16 - 27. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання