Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінченних елементів

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні в умовах динамічного деформування досліджуваних об’єктів.
Опис
Ключові слова
напіваналітичний метод скінченних елементів, механіка руйнування, змішане руйнування, динамічний коефіцієнт інтенсивності напружень, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінченних елементів / В. А. Баженов, І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Бпаженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 3 -11. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання