Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінченних елементів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Баженов, В. А.
Солодей, І. І.
Вабіщевич, М. О.
Гуляр, О. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні в умовах динамічного деформування досліджуваних об’єктів.
Опис
Ключові слова
напіваналітичний метод скінченних елементів, механіка руйнування, змішане руйнування, динамічний коефіцієнт інтенсивності напружень, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Визначення динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень в задачах змішаного руйнування на базі напіваналітичного метода скінченних елементів / В. А. Баженов, І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Бпаженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 3 -11. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання