Принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології

Ескіз

Дата

2019

Автори

Козлова, Наталія Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології (відеоекології) на прикладі м.Києва. Науково обѓрунтовано вплив архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків м.Києва, як екологічного фактору, на психологічний стан та зоровий апарат місцян і необхідність її удосконалення з урахуванням сучасних естетичних вимог та вимог візуальної екології. Виявлено особливості та означено сучасні напрямки формування архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків, всього три напрямки. Визначено чинники, що впливають на рівень візуального комфорту фасадів багатоповерхових житлових будинків. Запропоновано методи визначення динамічних та статичних візуальних зв᾿язків, наявності візуальних полів та архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням вимог візуальної екології. Сформульовано принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології: підвищеної контактності, органічності, варіативності, екореконструкції. Розроблено карту відеоекологічного зонінгу м.Києва, за якою територію міста поділено на три типи видимого середовища: сприятливе, несприятливе, нейтральне. Удосконалено класифікацію сучасних прийомів (основних та додаткових) архітектурної організації фасадів 21 багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології. Набули подальшого розвитку рекомендації щодо пластичного вирішення архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків в м.Києві з врахуванням візуальної екології.

Опис

Ключові слова

багатоповерховий житловий будинок, візуальне сприйняття, фасад, візуальна екологія (відеоекологія), екологічна архітектура, пермакультура, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Козлова Наталія Вікторівна. Принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Козлова Наталія Вікторівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 27 с.: іл. - Бібліогр. : с.15. - б.ц.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset