Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин

Ескіз

Дата

2013

Автори

Пискунов, С. О.
Солодей, І. І.
Максим'юк, Ю. В.
Солоденко, А. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі МССЕ створений оболонковий СЕ з використанням співвідношень вісесиметричної задачі теорії пружності, яка дозволяє проводити аналіз напружено-деформованого стану вісесиметричних оболонок. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності отриманих результатів при використані по товщині оболонки одного СЕ, а також показано що його ефективність не поступається оболонковим СЕ.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, вісесиметричні задачі теорії пружності, розрахунок оболонок і пластин

Бібліографічний опис

Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин / С. О. Пискунов, І. І. Солодей, Ю. В. Максим’юк, А. Д. Солоденко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 59 – 75. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset