Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі МССЕ створений оболонковий СЕ з використанням співвідношень вісесиметричної задачі теорії пружності, яка дозволяє проводити аналіз напружено-деформованого стану вісесиметричних оболонок. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірності отриманих результатів при використані по товщині оболонки одного СЕ, а також показано що його ефективність не поступається оболонковим СЕ.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, вісесиметричні задачі теорії пружності, розрахунок оболонок і пластин
Бібліографічний опис
Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин / С. О. Пискунов, І. І. Солодей, Ю. В. Максим’юк, А. Д. Солоденко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 59 – 75. – Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання