Аналіз стійкості пружних систем в зонах простих і комбінаційних резонансів при стохастичному параметричному навантаженні

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована методика можливісті оцінювання впливу додаткового випадкового збудження на динамічну стійкість при наявності в динамічному навантаженні на споруду стохастичних складових.
Опис
Ключові слова
параметричне навантаження, динамічна стійкість, пружні системи, резонанс, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Дехтярюк Є. С. Аналіз стійкості пружних систем в зонах простих і комбінаційних резонансів при стохастичному параметричному навантаженні / Є. С. Дехтярюк, М. В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 115 –123. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання