Особливості впровадження іноваційних методів навчання іноземними мовами студентів немовних вищих навчальних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні тенденції інтеграції України в європейський освітній простір обумовлюють високі вимоги до викладання іноземних мов та застосування новітніх методів навчання. Автор проаналізував основні сучасні інформаційні технології викладання фахової іноземної мови студентам немовних вузів, визначив основні переваги та недоліки їх застосування. Основна увага приділена методиці вивчення іноземних мов з використанням ресурсів Інтернету.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, новітні методи навчання, фахова іноземна мова, Інтернет - ресурси, професійно спрямоване іншомовне спілкування, критерії відбору навчального матеріалу, innovative methods of foreign language teaching, ESP, Internet resources, criteria of teaching material selection
Бібліографічний опис
Петрова Т. І. Особливості впровадження іноваційних методів навчання іноземними мовами студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. І. Петрова, Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 533-536. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання