Особливості впровадження іноваційних методів навчання іноземними мовами студентів немовних вищих навчальних закладів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Петрова, Т. І.
Щукіна, Е. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасні тенденції інтеграції України в європейський освітній простір обумовлюють високі вимоги до викладання іноземних мов та застосування новітніх методів навчання. Автор проаналізував основні сучасні інформаційні технології викладання фахової іноземної мови студентам немовних вузів, визначив основні переваги та недоліки їх застосування. Основна увага приділена методиці вивчення іноземних мов з використанням ресурсів Інтернету.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов, новітні методи навчання, фахова іноземна мова, Інтернет - ресурси, професійно спрямоване іншомовне спілкування, критерії відбору навчального матеріалу, innovative methods of foreign language teaching, ESP, Internet resources, criteria of teaching material selection

Бібліографічний опис

Петрова Т. І. Особливості впровадження іноваційних методів навчання іноземними мовами студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. І. Петрова, Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 533-536. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset