Основи компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена основам компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів. У методиці наведені розрахункові формули і технічні рішення на підставі яких визначається найбільш оптимальне розміщення вузлів елекгрокалориферів і проводиться аеродинамічний розрахунок калорифера.
Опис
Ключові слова
кафедра вентиляції, освітлення та теплогазопостачання, електричні калорифери, основи компоновки калориферів
Бібліографічний опис
Худенко А. А. Основи компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів / А. А. Худенко, М. А. Кириченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. – Київ : КНУБА, 2002. – Вип. 4. – С. 41 – 45. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання