Вип. 4

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/81

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Метод подання даних по сонячній радіації для розрахунку систем сонячного теплопостачання
  (КНУБА, 2002) Швачко, Н. А.; Приймак, О. В.; Кольчик, Ю. М.; Кушніров, О. С.
  Робота присвячена уточненню подання даних по сонячній радіації для розрахунку систем сонячного теплопостачання. У розробленому методі подання даних по сонячній радіації наведені загальні принципи визначення репрезентативних днів, приклади розрахунків і результати розрахунків кута нахилу колектора сонячної енергії.
 • Документ
  Ефективність використання теплоти витяжного повітря і гарячої води
  (КНУБА, 2002) Степанов, М. В.; Шинкаренко, М. В.
  Наведені графічні залежності ексергій води та вологого повітря від температури та параметрів навколишнього середовища для визначення ефективності та використання теплоти цих теплоносіїв.
 • Документ
  Робота систем автоматичного регулювання параметрів енергетичного господарства і методи розробки алгоритмів їх роботи
  (КНУБА, 2002) Хоптій, В. Я.
  Запропоновано метод розробки оптимально можливих та близьких до них алгоритмів роботи схем автоматичного регулювання систем теплопостачання.
 • Документ
  Основи компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів
  (КНУБА, 2002) Худенко, А. А.; Кириченко, М. А.
  Робота присвячена основам компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів. У методиці наведені розрахункові формули і технічні рішення на підставі яких визначається найбільш оптимальне розміщення вузлів елекгрокалориферів і проводиться аеродинамічний розрахунок калорифера.
 • Документ
  Система екологічно чистого тепло-1 холодопостачання житлових і громадських будівель з використанням сонячної енергії
  (КНУБА, 2002) Малкін, Е. С.; Кушніров, О. С.
  Розглянуто питання використання сонячної енергії для теплопостачання та кондиціювання громадських та житлових будівель. Наведено принципові схеми роботи компресійної та абсорбційної комбінованих холодильних машин, поєднаних з соячним колектором. Розглянуто основні етапи аналізу економічної ефективності системи сонячного тепло- та холодопостачання. Розглянуто питання акумуляції теплоти ємкісними акумуляторами та акумуляторами з використанням фазового перетворення акумулюючого матеріалу.
 • Документ
  Автоматизация насосных станций в условиях городов Сирийской Арабской Республики
  (КНУБА, 2002) Сакалла Имад Алдин Акрам
  Наведені схеми насосних станцій водопостачання з автоматичним регулюванням продуктивності насосних агрегатів для умов Сірійської Арабської Республіки.
 • Документ
  Ефективні енергозберігаючі заходи у системах теплопостачання м. Києва
  (КНУБА, 2002) Худенко, А. А.; Свічар, О. Ю.; Онищенко, М. Ф.
  Наведено узагальнений аналіз застосування і багаторічного досвіду експлуатації систем на базі контактних теплообмінників для глибокої утилізації теплоти та очищення від шкідливих викидів вихідних газів на теплоджерелах. Представлено результати розробок і розрахунків з технічної можливості і ефективності створення систем па основних теплоджерелах м. Києва.
 • Документ
  Вплив на тепловий режим приміщення різних конструктивних рішень віконних систем
  (КНУБА, 2002) Худенко, А. А.; Фаренюк, Є. Г.
  У статті розглянуті принципові методи зниження втрат теплоти через світло- прозорі огороджуючі конструкції та їх вплив на тепловий режим приміщення. На основі розрахункової програми приведені температурні поля деяких віконних профілів, з аналізом їх теплових характеристик. При аналізі рівняння теплового балансу в приміщенні доведено необхідність оптимізації повітрообміну в приміщенні та збільшенні приведеного опору теплопередачі конструкцій в залежності від їх призначення, без диференціації по виду виготовлення конструкції.
 • Документ
  Исследование процессов осушки воздуха для регенеративных косвенно-испарительных воздухоохладителей
  (КНУБА, 2002) Снежкин, Ю. Ф.; Наумов, С. Ю.; Челаев, Д. М.; Писарев, Д. М.
  Проведены экспериментальные исследования кинетики сорбции многокомпонентных сорбентов для предварительной осушки воздуха в регенеративных косвенно — испарительных воздухоохладителях. Показано, что холодопроизводительность регенеративных косвенно-испарительных воздухоохладителях значительно возростает по сравнению с применением традиционных сорбентов.
 • Документ
  Вплив вставок-екранів місцевого відсмоктувача на зону дії повітряних потоків
  (КНУБА, 2002) Зінич, П. Л.; Жуковський, С. С.; Черноус, О. В.; Сенчишин, Н. Б.
  Наведені графічні матеріали наукових дослідів для визначення зони дії відсмоктувачів в залежності від їх конструктивних характеристик.