Ціноутворення в туризмі : конспект лекцій

Ескіз

Дата

2024

Автори

Лаврухіна Катерина Олександрівна
Титок, Вікторія Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні методи формування цін на туристичний продукт. Розкрито вплив цінових ризиків та державного регулювання цін на цінову політику туристичних підприємств. Розкрито соціально-економічну сутність ціни, її вплив на розвиток туристичного підприємства, основні принципи і чинники, які визначають формування цін в туристичній галузі. Призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, ціноутворення, туризм

Бібліографічний опис

Лаврухіна К. О. Ціноутворення в туризмі: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; К. О. Лаврухіна, В. В. Титок. – Київ : КНУБА, 2024. – 114 с. : іл. - Бібліогр. : с. 113 - 114.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset