«Функціонально-планувальна організація ландшафтно-реакційних об’єктів» матеріали 75-ої науково-практичної конференції 15-18 квітня 2014 року КНУБА

Анотація
У статті розглянуто проблеми планування ландшафтно-рекреаційних територій на державному, регіональному, місцевому та локальному рівнях.
Опис
Ключові слова
ландшафт, рекреація, планування, ландшафт, рекреация, планировка, landscape, recreation, planning
Бібліографічний опис
«Функціонально-планувальна організація ландшафтно-реакційних об’єктів» матеріали 75-ої науково-практичної конференції 15-18 квітня 2014 року КНУБА / Т. Ф. Панченко, Л. І. Рубан, А. А. Голуб та ін. // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 173-183. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання