Дослідження власних коливань товстих пластин на основі дискретно-континуальної розрахункової моделі

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для визначення частот власних коливань нетонких пластин реалізовано алгоритм розрахунку дискретно-континуальної розрахункової моделі, що враховує інерційні властивості об’єкта дискретно, а жорсткісні – континуально.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, товсті пластини, дискретно-континуальна модель, частоти власних коливань
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Дослідження власних коливань товстих пластин на основі дискретно-континуальної розрахункової моделі / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 117 – 124. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання