Дослідження енергосилових навантажень на робочі органи бульдозера-розпушувача

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Пелевін, Л. Є.
Карпенко, М.
Лаврик, С.
Пристайло, М. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено дослідження розподілу навантаження на робоче обладнання бульдозера- розпушувача, знайдено взаємні кореляційні функції та дисперсії сил опору грунту різанню на окремих ді¬лянках робочих органів, розроблено фізичні моделі динамічних робочих органів бульдозера-розпушувача, математичну та фізичну моделі систем автоматичного керування динамічними робочими органами, та розроблено математичну та фізичну моделі системи гасіння зовнішніх знакозмінних коливань, що діють на базову машину.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, енергоємність, бульдозер-розпушувач, віброзбудник, гасник, відвал динамічної дії, энергоемкость, бульдозер-рыхлитель, вибровозбудитель, гаситель, отвал динамического действия, energy intensity, bulldozer-ripper, vibrofeeders, quencher, blade dynamic action
Бібліографічний опис
Дослідження енергосилових навантажень на робочі органи бульдозера-розпушувача / Л. Є. Пелевін, М. Карпенко, С. Лаврик, М. О. Пристайло // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 79 - 90. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання