Стратегія вибору портфеля цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів за поводженням

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто стратегію формування портфеля цінних паперів на підставі методів ієрархічної кластеризації. Вказано на можливість використання для розв’язання задачі дендрограм. Зазначенощо сполучення кластерного аналізу з радичним аналізом дозволяє істотно спростити проблему математичного аналізу бінарних дерев (результат ієрархічної кластеризації). Наведено приклад.
Опис
Ключові слова
портфель цінних паперів, цінні папери, кластерний аналіз, дендрограма, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Мінаєва Ю. І. Стратегія вибору портфеля цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів за поводженням / Ю. І. Мінаєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 86 - 93. - Бібліогр. : 25 назв.
Зібрання