Проведення ефективного прогнозування роботи машин для земляних робіт

Ескіз

Дата

2019

Автори

Пелевін, Леонід
Фомін, Анатолій
Горбатюк, Євгеній
Шаленко, Вадим

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Землерийні машини у високорозвинених країнах займає провідне місце серед самохідної та причіпної техніки різного призначення. В основі конструювання такої техніки лежать науково-технічні принципи створення низькоенергоємних технологій і машин для руйнування природних та штучних середовищ (ґрунтів, порід, мулів, залізобетонів, цегли тощо) в різних умовах (наземних – дорожні, оброблення сільськогосподарських земель, інженерно-військовій аварійно-рятувальні роботи, очистка ґрунтів від забруднень, меліорація, створення траншей, каналів, котлованів, окопів, сховищ тощо; підземних – видобування корисних копалин, будівництво тунелів тощо). Земляні роботи належать до найбільш трудомістких процесів будівництва, тому необхідно визначати шляхи вдосконалення конструкцій землерийних машин за допомогою обґрунтованого проведення техніко-економічного зіставлення різних видів зразків машин. Отже, основним завданням роботи є оцінка ефективності землерийних машин по критерію величини виробничого потенціалу, що дозволить більш обґрунтовано проводити техніко- економічне зіставлення різних видів машин. Імовірнісна оцінка ефективності землерийних машин по критерію величини виробничого потенціалу дозволяє більш обґрунтовано проводити техніко-економічне зіставлення зразків машин, а також визначати шляхи вдосконалення їх конструкції. Величина виробничого потенціалу може використовуватися при прогнозуванні річного вироблення, оцінках енергоємності, металоємності, терміну окупності, економічного ефекту впровадження нового зразка або модернізації землерийної машини, а також при виборі умов й аналізі результатів виробничих випробувань землерийних машин.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, машини для земляних робіт, ефективність землерийних машин, виробничий потенціал, machines for earthmovings, efficiency of earthmovers, productive potential

Бібліографічний опис

Проведення ефективного прогнозування роботи машин для земляних робіт / Л. Пелевін, А. Фомін, Є. Горбатюк, В. Шаленко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 93. – С. 12 – 18. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset