Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Исаев, А. П.
Прусов, Д. Э.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто підхід до виконання попереднього розрахунку точності геодезичних вимірювань нерівномірного осідання опор однопрогонової балки. Розрахунок точності спирається на класичну теорію опору матеріалів. Розрахунок зроблений на прикладі горизонтальної балки, що працює на плоский чистий згин. При цьому описана конструктивна схема і коротко викладена суть фізичних явищ в перетинах балки. Показано зв'язок осадки з деформаціями елементів конструкцій і нормальними напруженнями в їх перетинах. Теоретично змодельована ситуація осідання. На підставі теоретичного експерименту показаний принцип розрахунку точності вимірювання осадки і виведена формула для розрахунку середньої квадратичної похибки вимірювання осадки опори.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, кафедра міського господарства, осідання, балка, згин, напруження, точність геодезичних вимірювань, sediment, beam, bending, stresses, accuracy of geodetic measurement
Бібліографічний опис
Исаев А. П. Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом) / А. П. Исаев, Д. Э. Прусов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 193-200. - Бібліогр. : 2 назв.
Зібрання