Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища

Ескіз

Дата

2019

Автори

Патракеєв, І. М.
Зібров, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначені основні принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища як класів об’єктів просторової бази даних. Подано класифікацію та описано структуру первинних показників. Показано фрагмент каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища в нотаціях мови моделювання UML.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, метаданні, база геопросторових даних, метаболізм міського середовища, каталог класів об’єктів, геоінформаційний моніторинг, метаданные, база геопространственных данных, метаболизм городской среды, каталог классов объектов, геоинформационный мониторинг, metadata, geospatial data base, urban environment metabolism, catalog of object classes, geoinformation monitoring

Бібліографічний опис

Патракеєв І. М. Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища / І. М. Патракеєв, В. В. Зібров // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 330-343. - Бібліогр : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced