Універсальний алгоритм чисельного моделювання нелінійних процесів деформування залізобетонних конструкцій

Ескіз

Дата

2014

Автори

Лізунов, П. П.
Гуляр, О. І.
Солодей, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено чисельний алгоритм та реалізуючі його програмні засоби для дослідження нелінійного деформування і тріщиноутворення просторових залізобетонних конструкцій. Використовується метод скінчених елементів. Чисельне моделювання нелінійного деформування та руйнування матеріалів здійснюється згідно з феноменологічними теоріями. Алгоритм розрахунку грунтується на методі Ньютона-Канторовича. Достовірність результатів підтверджена шляхом порівняння з експериментальними даними і чисельними розрахунками, виконаними за іншими методиками.

Опис

Ключові слова

залізобетонні просторові конструкції, нелінійне деформування, тріщиноутворення, феноменологічні теорії, метод скінченних елементів, кафедра основ інформатики, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Лізунов П. П. Універсальний алгоритм чисельного моделювання нелінійних процесів деформування залізобетонних конструкцій / П. П. Лізунов, О. І. Гуляр, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 17-29. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset