Екологічні аспекти формування житлової забудови

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто екологічні аспекти формування житлової забудови.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, екологічні фактори, екологічні цінності, показники екологічного простору, методи екологізації простору, зовнішній вигляд міського багатоповерхового житла, экологические факторы, экологические ценности, показатели экологического пространства, методы экологизации пространства, облик городского многоэтажного жилья, environmental factors, environmental values, indicators of ecological space, methods of ecological space, appearance of urban high-rise housing
Бібліографічний опис
Козлова Н. В. Екологічні аспекти формування житлової забудови / Н. В. Козлова // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 36. – С. 207 - 213. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання