Кількісна оцінка естетичних характеристик архітектурної форми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Негай, Г. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті розглядається проблема об‘єктивної оцінки естетичних характеристик (співрозмірності та масштабності) архітектурної форми. Обґрунтовано неспроможність методів оцінки, що базуються на статистичній моделі інформації. На основі теорії естетичної міри Айзенка і розробленої автором розрізнювальної теорії інформації запропоновано метод інформаційної оцінки гармонійності архітектурної форми. Запропонований метод у перспективі може бути використаний як для оцінки співрозмірності так і масштабності, та інших характеристик – динамічності, статичності, контрастності тощо. Він може застосовуватись як в ручному режимі, так і для комп‘ютерної гармонізації розмірної структури
Опис
Ключові слова
архітектурна форма, гармонія, співрозмірність, інформація
Бібліографічний опис
Негай Г. А. Кількісна оцінка естетичних характеристик архітектурної форми / Г. А. Негай // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 58-66. - Бібліогр. : 3 назви
Зібрання