Властивості деяких параболоїдів n-го порядку

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена пошуку аналітично заданих поверхонь, дискретні каркаси яких утворюють зрівноважені сітки. Розглянуто геометричні і статичні властивості симетричних параболоїдів порядку 2 ≤ _ ≤ 4, з перерізами, що у площині Z=0 розпадаються на n прямих ліній.
Опис
Ключові слова
дискретний каркас, статична рівновага системи, зовнішнє навантаження, параболічні поверхні, формоутворення поверхні, статико-геометричний метод, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ковальов С. М. Властивості деяких параболоїдів n-го порядку / С. М. Ковальов, С. І. Ботвіновська, О. В. Мостовенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 134-137. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання