Властивості деяких параболоїдів n-го порядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Ковальов, Сергій Миколайович
Ботвіновська, Світлана Іванівна
Мостовенко, Олександр Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена пошуку аналітично заданих поверхонь, дискретні каркаси яких утворюють зрівноважені сітки. Розглянуто геометричні і статичні властивості симетричних параболоїдів порядку 2 ≤ _ ≤ 4, з перерізами, що у площині Z=0 розпадаються на n прямих ліній.
Опис
Ключові слова
дискретний каркас, статична рівновага системи, зовнішнє навантаження, параболічні поверхні, формоутворення поверхні, статико-геометричний метод, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ковальов С. М. Властивості деяких параболоїдів n-го порядку / С. М. Ковальов, С. І. Ботвіновська, О. В. Мостовенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 134-137. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання