Основи лікувальної фізичної культури: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Кульбака, Валентина Василівна
Баканичев, Олександр Вікторович
Ляшенко, Алла Олексіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Основи ЛФК». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, вимоги до здачі заліку, спеціальна література, інші інформаційні ресурси для вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, культура фізична лікувальна
Бібліографічний опис
Основи лікувальної фізичної культури : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі В. В. Кульбака, О. В. Баканичев, А. О. Ляшенко. - Київ : КНУБА : Талком, 2024. - 28 с. - Бібліогр. : с. 27.