Екологічно безпечна технологія рециклінгу відходів акумуляторного електроліт

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена розробці екологічно безпечної технології рециклінгу відходів електроліту СКА, що відповідає концепції оцінки життєвого циклу і забезпечує збалансований розвиток природних і соціально-економічних систем. В роботі охарактеризовано сучасний стан питання щодо сірчанокислих відходів акумуляторних батарей та їх вплив на довкілля. Вивчено особливості вилучення іонів домішок з сірчанокислих відходів АБ з метою адаптації 22 електрохімічних методів до технології рециклінгу відходів електроліту СКА. На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень, розроблено технологію рециклінгу сірчанокислих відходів акумуляторних батарей, при реалізації якого усувається небезпечний для навколишнього середовища відхід, вилучаються цінні компоненти та повертається у виробництво свинцевих акумуляторів, утворюються менші обсяги залишкових відходів, що надходять на нейтралізацію з більш високим рівнем pН. Проведена оцінка впливу розробленої природоохоронної технології на навколишнє середовище. Розроблений і запатентований спосіб рециклінгу відходів акумуляторного електроліту може бути використаний у технологіях захисту навколишнього середовища на підприємствах автомобільного транспорту, а також на виробництвах, що мають сірчанокислі відходи, які за складом схожі до відходів акумуляторного електроліту.
Опис
Ключові слова
технології захисту навколишнього середовища, збалансований розвиток, критерій екологічності, технології рециклінгу, сірчанокислі відходи, відходи електроліту СКА
Бібліографічний опис
Башева Т. С. Екологічно безпечна технологія рециклінгу відходів акумуляторного електроліту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башева Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2011. - 24 с. - Бібліогр. : с. 18 - 21
Зібрання