Методи і моделі оцінювання нерухомого майна

Ескіз

Дата

2017

Автори

Васильєва, Г. Ю.
Лютіков, А. А.
Маляр, В. А.
Усова, О. С.
Чередніченко, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто навчальний посібник «Методи і моделі оцінювання нерухомого майна» авторів: Драпіковського О.І., Іванової І.Б., Терещенко Н.О., рекомендований до видання Вченою радою Київського національного університету будівництва та архітектури, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, кафедра міського господарства, методи, моделі, оцінка нерухомого майна, методы, модели, оценка недвижимости, methods, models, real estate valuation

Бібліографічний опис

Методи і моделі оцінювання нерухомого майна / Г. Ю. Васильєва, А. А. Лютіков, В. А. Маляр [та ін.] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 52-55. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced