Методи і моделі оцінювання нерухомого майна

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто навчальний посібник «Методи і моделі оцінювання нерухомого майна» авторів: Драпіковського О.І., Іванової І.Б., Терещенко Н.О., рекомендований до видання Вченою радою Київського національного університету будівництва та архітектури, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, кафедра міського господарства, методи, моделі, оцінка нерухомого майна, методы, модели, оценка недвижимости, methods, models, real estate valuation
Бібліографічний опис
Методи і моделі оцінювання нерухомого майна / Г. Ю. Васильєва, А. А. Лютіков, В. А. Маляр [та ін.] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 52-55. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання