Проблеми сучасної архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій (на прикладі проектної практики Лондону, Великобританія)

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена висвітленню проблем сучасної архітектурно- ландшафтної організації прибережних територій стосовно їх гідротехнічного захисту від високої води та подальшого ландшафтного планування узбережжя. Вирішення проблем великого мегаполісу показано на прикладі досвіду планування прибережних територій р. Темзи у Лондоні, Великобританія.
Опис
Ключові слова
Кафедра ландшафтної архітектури, прибережні території, гідротехнічний захист, архітектурно- ландшафтна організація територій
Бібліографічний опис
Рубан Л. І. Проблеми сучасної архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій (на прикладі проектної практики Лондону, Великобританія) / Л. І. Рубан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43(2). - С. 179-187. - Бібліогр : 12 назв.
Зібрання