Автоматизація технологічних процесів котельних установок, як підсистеми об'єкту управління

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Актуальність роботи полягає у розробці та впровадженні у виробництво будівельних матеріалів засобів автоматизації, такого енергоємного технологічного процесу, як вироблення пари, що дозволяє суттєво знизити використання дорогих енергетичних ресурсів, таких як газ, мазут, вугілля. А також призводить до покращання екологічних параметрів парогенераторів як за рахунок зменшення обсягів використання вуглецевого палива, так і завдяки його більш повного і ефективного використання у автоматизованому технологічному процесі, наближеному до оптимального.
Опис
Ключові слова
котлоагрегат, процес вироблення пари, автоматизація котельні, кафедра електротехніки та електроприводу
Бібліографічний опис
Хоптій В. Я. Автоматизація технологічних процесів котельних установок, як підсистеми об'єкту управління / В. Я. Хоптій // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - Вип. - 12. - С. 81 - 84. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання