Автоматизація технологічних процесів котельних установок, як підсистеми об'єкту управління

Ескіз

Дата

2002

Автори

Хоптій, В. Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Актуальність роботи полягає у розробці та впровадженні у виробництво будівельних матеріалів засобів автоматизації, такого енергоємного технологічного процесу, як вироблення пари, що дозволяє суттєво знизити використання дорогих енергетичних ресурсів, таких як газ, мазут, вугілля. А також призводить до покращання екологічних параметрів парогенераторів як за рахунок зменшення обсягів використання вуглецевого палива, так і завдяки його більш повного і ефективного використання у автоматизованому технологічному процесі, наближеному до оптимального.

Опис

Ключові слова

котлоагрегат, процес вироблення пари, автоматизація котельні, кафедра електротехніки та електроприводу

Бібліографічний опис

Хоптій В. Я. Автоматизація технологічних процесів котельних установок, як підсистеми об'єкту управління / В. Я. Хоптій // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - Вип. - 12. - С. 81 - 84. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset