Дослідження однофазної неізотермічної фільтрації в геотермальних циркуляційних системах

Ескіз

Дата

2017

Автори

Фуртат, І. Е.
Кравчук, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній статті розглянуто геометричну модель геотермального пористого пласту, основні допущення, які приймають при комп’ютерному моделюванні подібних систем та теплофізичну модель руху і теплообміну рідини в пористих тілах. Геометрична модель пласту побудована в програмному середовищі SolidWorks. Даний етап роботи є підготовчим. Він необхідний для проведення комп’ютерного моделювання температурного поля пласту. Подальші дослідження розподілу температури в пласті протягом певного періоду допоможуть оцінити час нормальної експлуатації (без втрати запланованої теплової потужності) геотермальної циркуляційної системи. Робота має дуже важливе практичне значення для промислового освоєння екологічно чистої технології використання геотермальних ресурсів шляхом створення циркуляційних систем. Результати можуть бути використані при оптимізації параметрів геотермальних установок.

Опис

Ключові слова

теплофізична модель, геотермальна циркуляційна система, температурне поле, однофазна фільтрація

Бібліографічний опис

Фуртар І. Е. Дослідження однофазної неізотермічної фільтрації в геотермальних циркуляційних системах / І. Е. Фуртат, О. М. Кравчук // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 21. - С. 69-74. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset