Вокзальні вузли сільських поселень. Просторова організація і вплив на оточення

Анотація

Здійснено аналіз вокзальних вузлів сільських поселень регіону та дана оцінка їх впливу на близьке оточення й просторову структуру села. Підтверджено, що територія вокзалу в сільській місцевості творить один із важливих фрагментів громадського простору поселення, села завдячують своїм активнішим суспільно- економічним розвитком та просторовій організації саме залізниці. Обґрунтовано підходи до оптимізації взаємодій «вокзал - поселення» та підвищення ефективності використання «фактора залізниці» в розвитку сіл регіону.

Опис

Ключові слова

вокзали, сільські поселення

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Вокзальні вузли сільських поселень. Просторова організація і вплив на оточення / М. М. Габрель // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С. 222-231. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced