Енергоефетивна переробка промислових стічних вод

Ескіз

Дата

2017

Автори

Колодько, А. О.
Самченко, Д. М.
Кочетов, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено процес комплексної очистки стічних вод гальванічних виробництв від важких металів методом феритизації. Досліджено фазовий склад отриманих осадів. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу активації розчину для ініціювання процесу феритизації.

Опис

Ключові слова

очистка води, феритизація, енергоефективність, електромагнітні імпульси, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра хімії, очистка воды, ферритизация, энергоэффективность, электромагнитные импульсы, wastewater treatment, ferritization, energoefficienc, electromagnetic pulse

Бібліографічний опис

Колодько А. О. Енергоефетивна переробка промислових стічних вод / А. О. Колодько, Д. М. Самченко, Д. М. Кочетов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 110-114. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset