Енергоефетивна переробка промислових стічних вод

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Колодько, А. О.
Самченко, Д. М.
Кочетов, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено процес комплексної очистки стічних вод гальванічних виробництв від важких металів методом феритизації. Досліджено фазовий склад отриманих осадів. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу активації розчину для ініціювання процесу феритизації.
Опис
Ключові слова
очистка води, феритизація, енергоефективність, електромагнітні імпульси, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра хімії, очистка воды, ферритизация, энергоэффективность, электромагнитные импульсы, wastewater treatment, ferritization, energoefficienc, electromagnetic pulse
Бібліографічний опис
Колодько А. О. Енергоефетивна переробка промислових стічних вод / А. О. Колодько, Д. М. Самченко, Д. М. Кочетов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 110-114. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання