Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблені співвідношення моментної схеми скінчених елементів для скінчених елементів (СЕ) із змінними геометричними і фізичними параметрами із інтегруванням в замкненому вигляді, що ураховують змінність компонент метричного тензора в поперечному перерізі СЕ, що дозволяє ефективно отримувати достовірні результати обчислення параметрів напружено-деформованого стану
Опис
Ключові слова
скінченний елемент, моментна схема, пружній стан, просторові тіла складної форми
Бібліографічний опис
Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 3-25. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання