Комплексний критерій для визначення оптимальних режимів руху мостових кранів: модель кранового візка з гнучким підвісом вантажу

Ескіз

Дата

2001

Автори

Ловейкін, В. С.
Човнюк, Ю. В.
Діктерук, М. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Роботі таких механізмів властиві значні коливання вантажу, які суттєво впливають на точність виконання перевантажувальних операцій, їх продуктивність, втомленісну зношуваність металоконструкцій кранів, приводних механізмів вантажопідйомних машин, фізіологічний стан кранівника ( і, як наслідок, – схильність до вібраційних хвороб), бо власні частоти організму останнього можуть співпадати з характерними частотами коливань (крану, конструкцій, вантажопідйомних машин) й викликати небажані для людини (шкідливі для її здоров’я) вібраційні резонанси. Хоча й існує значна кількість робіт [4–9], які присвячені аналізу цих проблем, однак проблема є актуальною, бо повністю позбутись коливань вантажу поки що не вдається.

Опис

Ключові слова

переміщення, закон тертя, продуктивність

Бібліографічний опис

Ловейкін В. С. Комплексний критерій для визначення оптимальних режимів руху мостових кранів : модель кранового візка з гнучким підвісом вантажу / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. І. І. Назаренко - Київ, 2001. - №9. - С. 4-10. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset