Моделирование магистральных сетей иерархически организованных инженерных сетевых систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Автори
Леви, Л. И.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В аспекті можливості реалізації процесів оперативного управління формалізовані магістральні мережі, що є локальними мережами вишого рівня ієрархії в складі ієрархічно організованих інженерних мережних систем. Сформульовано тверджен ня, що установлює взаємозв'язки між керуючими параметрами і параметрами ста лих потокорозподілів у розглядуваних магістральних мережах.
Опис
Ключові слова
магистральные сети, моделирование магистральных сетей, инженерные сетевые системы
Бібліографічний опис
Леви Л. И. Моделирование магистральных сетей иерархически организованных инженерных сетевых систем / Л. И. Леви // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 3. - С. 101 - 105. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання