Основи гідромеліорацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Петренко, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містить навчальний матеріал відповідно до програми у формі лекцій, доповнених таблицями, відповідними кресленнями, запитаннями для самоконтролю та списком літератури. Розглянуто основні види гідромеліорації, особливості їх застосування, методи захисту територій і окремих об’єктів від негативних наслідків впливу води, конструкції захисних споруд і систем, їх розрахунки та проєктування. Призначено для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами».
Опис
Ключові слова
гідромеліорація, Кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Петренко О. С. Основи гідромеліорацій : навч. посібник для студ. галузі знань 19 спец. 194 / О. С. Петренко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 158 с. іл. - Бібліогр. : с. 155-156.