Стабілізація стійкості динамічних систем шляхом зміни параметрів наведених полів додаткової вібрації

Ескіз

Дата

2013

Автори

Ворона, Ю. В.
Гончаренко, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються питання, пов’язані з впливом стохастичної складової в параметричному навантаженні на стабілізацію стійкості динамічних пружних систем. Межі областей динамічної стійкості будуються, виходячи з означення стійкості відносно моментних функцій. Розглядаються задачі стійкості плоскої форми згину балки і трубопровідних систем при періодично нестаціонарному параметричному навантаженні. Побудовані області стійкості для різних випадків, що дозволяє узагальнити вплив стохастичної складової параметричного збудження на структуру областей динамічної стійкості і зробити висновки щодо можливості стабілізації коливальних процесів.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, динамічні пружні системи, стійкість динамічних пружних систем

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Стабілізація стійкості динамічних систем шляхом зміни параметрів наведених полів додаткової вібрації / Ю. В. Ворона, М. В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 88 – 97. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset