Оцінка якості транспортної моделі міста

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наводяться методи оцінки якості транспортної моделі міста.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, транспортна модель, транспортний попит, транспортна пропозиція, валідація, верифікація, калібрування, коефіцієнт кореляції, транспортная модель, транспортный спрос, транспортное предложение, валидация, верификация, калибровка, коэффициент корреляции, transport model, transport demand, transport supply, validation, verification, calibration, correlation coefficient
Бібліографічний опис
Осєтрін М. М. Оцінка якості транспортної моделі міста / М. М. Осєтрін, Д. О. Беспалов, М. І. Дорош // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 267-274. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання