Оцінка якості транспортної моделі міста

Ескіз

Дата

2016

Автори

Осєтрін, М. М.
Беспалов, Д. О.
Дорош, М. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наводяться методи оцінки якості транспортної моделі міста.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, транспортна модель, транспортний попит, транспортна пропозиція, валідація, верифікація, калібрування, коефіцієнт кореляції, транспортная модель, транспортный спрос, транспортное предложение, валидация, верификация, калибровка, коэффициент корреляции, transport model, transport demand, transport supply, validation, verification, calibration, correlation coefficient

Бібліографічний опис

Осєтрін М. М. Оцінка якості транспортної моделі міста / М. М. Осєтрін, Д. О. Беспалов, М. І. Дорош // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 267-274. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset