Метод прямих у просторовій задачі теорії пружності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Станкевич, А. М.
Чибіряков, В. К.
Шкельов, Л. Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Методика зниження вимірності рівнянь плоскої задачі теорії пружності з подальшим розв’язанням одновимірної граничної задачі методом С.К. Годунова, запропонована в роботі [1], поширюється на тривимірну задачу. Всі перетворення суттєво використовують індексну форму запису,термінологію та основні формальні принципи тензорного числення. Отримано систему розв’язувальних одновимірних рівнянь та граничні умови загального вигляду. Поставлена гранична задача розв’язується високоефективним чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
Опис
Ключові слова
одновимірна гранична задача, просторова задача, теорія пружності
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Метод прямих у просторовій задачі теорії пружності / А. М. Станкевич, В. К. Чибіряков, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 24-36. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання