Математичні моделі тепло- і масопереносу при двовимірній фільтрації рідини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Кононенко, Григорій
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Питанню побудови нестаціонарних полів температури та концентрації і розподілу їх в пласті при нагнітанні в нього рідини з температурою або концентрацією забруднень відмінних від фонових присвячено ряд робіт. Ллє у більшості з них розглядаються в основному одно- вимірні ( лінійні чи радіальні) течії рідини. В реальних умовах мають місце двовимірні течії рідини, що обумовлено геометрією розміщення контурів нагнітання та розвантаження (нагнітальні та експлуатаційні свердловини, водозабори і басейни забруднень в природній течії тощо).
Опис
Ключові слова
двовимірна фільтрація рідини, теплоперенос, математичні моделі
Бібліографічний опис
Кононенко Г. М. Математичні моделі тепло- і масопереносу при двовимірній фільтрації рідини / Г. М. Кононенко // Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 10. - С. 100 - 104. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання