Нові підходи до формування міських пішохідних просторів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті викладено вимоги до зонування та благоустрою пішохідних просторів міста на основі когнітивного підходу. Визначено ряд понять, пов‘язаних із формуванням пішохідного каркасу міста, таких як «ядро», «периферія», «сценарій» тощо. Розглядаються соціально-просторові комплекси як «морфотипи міського середовища», а також можливості їх використання у якості інструментів для проектування пішохідних просторів
Опис
Ключові слова
когнітивна урбаністика, пішохідні простори, морфотипи, мікро-, мезо-, макропростори
Бібліографічний опис
Сокорчук А. Нові підходи до формування міських пішохідних просторів / А. Сокорчук, Л. М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 86-91. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання