Нові підходи до формування міських пішохідних просторів

Ескіз

Дата

2014

Автори

Сокорчук, А.
Бармашина, Л. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

у статті викладено вимоги до зонування та благоустрою пішохідних просторів міста на основі когнітивного підходу. Визначено ряд понять, пов‘язаних із формуванням пішохідного каркасу міста, таких як «ядро», «периферія», «сценарій» тощо. Розглядаються соціально-просторові комплекси як «морфотипи міського середовища», а також можливості їх використання у якості інструментів для проектування пішохідних просторів

Опис

Ключові слова

когнітивна урбаністика, пішохідні простори, морфотипи, мікро-, мезо-, макропростори

Бібліографічний опис

Сокорчук А. Нові підходи до формування міських пішохідних просторів / А. Сокорчук, Л. М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 86-91. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced