Акмеологія фізичної культури: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Човнюк, Юрій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та струк-туру навчальної дисципліни «Акмеологія фізичної культури». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсу-мкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

акмеологія, фізична культура, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Акмеологія фізичної культури: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Ю.В. Човнюк. - Київ : КНУБА, 2023. - 31 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset