Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Грабовчак, Валентина Валентинівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота присвячена питанням розробки лужних золовмісних цементів за рахунок оптимізації складових в системі «зола - кальційвміщуючий компонент - лужний компонент - добавка ПАР» і технології їх використання в бетонах. Визначено особливості впливу кальційвміщуючих добавок різної основності на швидкість протікання процесів структуроутворення лужних золовмісних цементів та встановлено інтервали співвідношення золи, кальційвміщуючих добавок, лужних компонентів і пластифікатора, в межах яких досягаються найкращі показники набору міцності штучного каменю. Оптимізовано склади лужних золовмісних цементів, які характеризуються міцністю на 28-му добу тверднення в нормальних умовах у межах 39,6...53,2 МПа, початком тужавлення 60...120 хв, кінцем - 2...6 год. Отримано склади бетонів на основі лужних золовмісних цементів класів С12/15...С25/30, які характеризуються міцністю на 28 добу тверднення в межах 19,5...38,4 МПа. Визначено тепловиділення розроблених цементів і бетонів при гідратації та твердненні, встановлено закономірності залежності екзотермії від складу цементу та в ряду : «зола - гранульований доменний шлак - лужний компонент» (Q = 185 Дж/г) < «зола - гранульований доменний шлак - портландцемент - лужний компонент» (Q = 202 Дж/г) < «зола - портландцемент - лужний компонент» (Q = 320 Дж/г). Розроблено технологію виготовлення бетонів у різних температурно-вологісних умовах, за рахунок введення до складу бетону гідрофобізуючих (стеарати) та редиспергуючих плівкоутворюючих («Neolith Р 6000») добавок, які сповільнюють процеси масопереносу лужних іонів в об’ємі структури бетону до зв’язування їх у нерозчинні фази.
Опис
Ключові слова
зола, лужні цементи, кальційвміщуючі компоненти, плівкоутворюючі добавки, температурно-вологісні умови тверднення
Бібліографічний опис
Грабовчак В. В. Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Грабовчак Валентина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013. - 20 с. - Бібліогр. : с. 19 - 20
Зібрання